Campus Kurs

Den fleksible læringsportalen inkluderer Moodle som Learning Management System (LMS). Moodle gjør det mulig å forenkle oppgaven med å planlegge, administrere og levere læringsaktiviteter. Du kan styre planlagte kursaktiviteter og elevgrupper, spore elevers fremgang og ytelse på tvers av kurs, og dokumentere treningsresultater. Vi har tatt med noen få eksempler på kurs som du får tilgang til ved registrering på vår side. Disse kursene er ikke opprettet av oss, men er tilgjengelige fra offentlige kilder som tillater distribusjon under GPL-lisens.