Jobbsøkerkurs

Kategori: Miscellaneous
Oppsummering: 

Formålet med Jobbsøkerkurset er å bidra til at deltakerne skaffer seg ordinært lønnet arbeid. Deltakerne skal tilegne seg jobbsøkerkompetanse og få bistand i jobbsøkerprosessen.

Målgruppa for Jobbsøkerkurset er formidlingsklare arbeidssøkere som står tilmeldt NAV, og som i forbindelse med jobbsøking vil ha utbytte av et strukturert og målrettet kurs. Det er ingen formelle opptakskrav, og en vurdering av behov for Jobbsøkerkurset tas av arbeidssøkeren og saksbehandleren i forbindelse med oppfølging fra NAV.