Jobb-klubb

Kategori: Miscellaneous
Oppsummering: 

Jobbklubb er et arbeidsrettet tiltak av kortere varighet som skal bidra til at arbeidssøkere får seg ordinært arbeid. Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å være aktive jobbsøkere.

Målgruppa for jobbklubb er formidlingsklare arbeidssøkere som står tilmeldt NAV, og som i forbindelse med jobbsøking vil ha utbytte av et strukturert og målrettet kurs. Det er ingen formelle opptakskrav, og en vurdering av behov for jobbklubb tas av arbeidssøkeren og saksbehandleren i forbindelse med oppfølging fra NAV.


Språk: Norwegian
Start Dato:  mandag 24. februar 2020